Ενότητα ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΓΕΝΙΚΑ

Σας ευχαριστούμε που διαλέξατε το Ιατρικό λογισμικό πακέτο Praxis™. Πιστεύουμε ότι το εύκολο περιβάλλον εργασίας του θα σας βοηθήσει να εξοικονομήσετε ωφέλιμο κλινικό χρόνο στις καθημερινές σας.

Το ιατρικό πακέτο του Praxis™ αποτελείται από 4 βασικά υποσυστήματα που καλύπτουν τις ανάγκες τεσσάρων ιατρικών ειδικοτήτων. Αυτές των Οδοντιάτρων, Ορθοδοντικών, Φυσιοθεραπευτών και Γενικών Ιατρών. Τα υποσυστήματα αυτά του Praxis™ είναι:

Odon™ Σχεδιάστηκε για Οδοντίατρους.
Orthon™ Σχεδιάστηκε για Ορθοδοντικούς.
Physion™ Σχεδιάστηκε για Φυσικοθεραπευτές.
Therapon™ Σχεδιάστηκε για Γενικούς Ιατρούς.

Όλα τα λογισμικά μας πακέτα έχουν σχεδιαστεί σε κοινή βάση δεδομένων και το περιβάλλον εργασίας που προσφέρουν είναι πανομοιότυπα.

Με την συνεχή σας υποστήριξη και κριτικής της δουλειάς μας θα προσπαθήσουμε τα μέγιστα να σας προσφέρουμε ποιοτικές λύσεις για σας και τα ιατρικά σας κέντρα.

Σας παροτρύνουμε να επισκέπτεστε συχνά την ιστοσελίδα μας www.expisys.com για την συνεχή σας ενημέρωση στην ανοδική πορεία των λογισμικών μας.

Με την Ελληνική έκδοση του Praxis™ χαιρετίζουμε μία καινούργια εποχή στην ανάπτυξη ποιοτικών ιατρικών λογισμικών που στόχος μας είναι οι ιατροί κάθε ειδικότητας και τα ιατρικά κέντρα. Και αυτό γιατί:

  • Όλα τα λογισμικά μας έχουν μια κοινή βάση δεδομένων.
  • Το περιβάλλον εργασίας όλων των λογισμικών μας είναι ακριβώς το ίδιο ούτως ώστε να καταφέρουμε να ελαχιστοποιήσουμε την χρονική διάρκεια εκπαίδευσης.
  • Όλα τα λογισμικά μας έχουν σχεδιαστεί 100% σε Client-Server περιβάλλον.
  • Στο εγχειρίδιο αυτό αναφερόμαστε στο υποσύστημα Odon™ που απευθύνεται σε ανεξάρτητους Οδοντίατρους.

Το Praxis™ Odon™ είναι το αποτέλεσμα των δικών σας απαιτήσεων στον Ελλαδικό χώρο. Σας ακούσαμε αρκετά προσεκτικά και λάβαμε υπ’ όψιν τον καθημερινό τρόπο εργασίας στο οδοντιατρείο σας.

Έτσι λοιπόν σας παρουσιάζουμε το προσαρμοσμένο στα Ελληνικά δεδομένα οδοντιατρικό λογισμικό στο οποίο:

  • Ένα και μόνο υποσύστημα χρησιμοποιείται για όλες τις ανάγκες του οδοντιατρείου σας από την καταχώρηση και ενημέρωση του φακέλου του ασθενούς μέχρι και την ενημέρωση των παραγγελιών σας σε προμηθευτές και οδοντοτεχνίτες.
  • Η καταχώρηση των ραντεβού είναι ανεξάρτητη από τις οδοντιατρικές σας εργασίες.
  • Το Σχέδιο Θεραπείας απλουστεύθηκε τόσο όσο να είναι δυνατή η χρήση του κατά την ώρα εργασίας σας με τον ασθενή.
  • Η καταχώρηση Αποδείξεων είναι ανεξάρτητη από τις ιατρικές υπηρεσίες που προσφέρετε στους ασθενείς σας.

Όλα τα ιατρικά υποσυστήματα του Praxis™ διανέμονται σε 2 γλώσσες, (Ελληνικά και Αγγλικά). Τα βοηθητικά υποσυστήματα Lexi_GR™ και Medi_GR™ σας επιτρέπουν να κάνετε αλλαγές στις λέξεις και προτάσεις που χρησιμοποιούνται στο περιβάλλον εργασίας του Praxis™.

 

Ενότητες