ΤΑ ΔΥΝΑΤΑ ΜΑΣ ΣΗΜΕΙΑ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ

 • 100% Ανύπαρκτα Μενού!
 • 100% Ενιαίο Περιβάλλον Εργασίας σε Όλα Τα Λογισμικά μας
 • «Σχεδόν Μηδενική Πληκτρολόγηση» Σε Καθημερινή Βάση
 • Υψηλός Βαθμός Παραμετροποίησης Και Εισαγωγή της Πείρας των Χρηστών μέσω Υβριδικής Τεχνικής Νοημοσύνης
 • Επιχειρησιακή Μαθηματική Βελτιστοποίηση
  • Ένας Και Μόνο Τιμοκατάλογος – Άπειρες Μορφές Τιμολόγησης!
  • Βελτιστοποίηση Έλεγχου Αποθηκών Και Προμηθειών
  • Αυτόματη Διασύνδεση Μεταξύ Θέσεων Εργασίας και Κέντρα Κόστους
  • Απλός Τρόπος Εξαγωγής των Δεδομένων σε Εκθέσεις και Γραφήματα
 • Ένα Επιχειρησιακό Μοντέλο – Άπειρες Λύσεις!

Η ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

 • Βελτιστοποίηση Σχεδίασης της Συσχεσιακής Βάσης Δεδομένων με Αποτέλεσμα το Πολύ Χαμηλό Μέγεθος της σε Βάθος Χρόνου Χρήσης
 • 100% Έλεγχος Ακεραιότητας της Βάσης Δεδομένων Μέσω του Πηγαίου Κώδικα
 • Αποτελεσματική Κρυπτογράφηση και Αποθήκευση Μεγάλων Ψηφιακών Αρχείων στο Λειτουργικό Σύστημα
 • Ειδικά Σχεδιασμένα Εργαλεία για την Ασφαλή Αντιγραφή των Αρχείων Ασφάλειας Επιπλέον Αυτών της Βάσης Δεδομένων
 • Ειδικά Σχεδιασμένα Λογισμικά για την Πληροφόρηση και τον Τρόπο Εξαγωγής του Κάθε Πεδίου σε Όλους τους Πίνακες της Βάσης Δεδομένων

Η ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΜΑΣ

 • Δωρεάν Διάθεση των Απλών Ιατρικών Λογισμικών μας !
 • Διάθεση των Δικτυακών Λογισμικών σε Μορφή Υπηρεσιών και Όχι ως Προϊόντα
 • Συμβάδισμα Ανάπτυξης της Εταιρείας με τους Πελάτες και Συνεργάτες της
 • Επιθετική Τιμολογιακή Πολιτική με Στόχο την Ανάδειξη του Συντελεστή Ποιότητας των Λογισμικών μας.