Τα Ποιοτικά Χαρακτηριστικά του CSM™

Οι Δυνατότητες του CSM™

Μερικά από τα Ποιοτικά Χαρακτηριστικά είναι:

Αυτόματη Εύρεση Πρώτου Διαθέσιμου Ραντεβού ενός Υπαλλήλου

Το υποσύστημα Vardion™ που είναι υπεύθυνο για την Οργάνωση και Διαχείριση για τις Βάρδιες Προσωπικού, μέσω των Κανόνων Συμπεριφοράς του C.B.M.™, συνεργάζεται αδιαφανώς με τά υπόλοιπα υποσυστήματα ούτως ώστε με το πάτημα ενός κουμπιού το ή τα πρώτα διαθέσιμα ραντεβού ενός υπαλλήλου να εμφανίζονται αυτόματα.

Στα διάφορα ημερολόγια των υποσυστημάτων εμφανίζονται οι αργίες, οι οποιεσδήποτε απουσίες και οι εκτός βάρδιας ώρες. Σε αυτές τις χρονικές περιόδους δεν επιτρέπεται η καταχώρηση κάποιου ραντεβού από οιονδήποτε. Επιπλέον,

για να Καταχωρηθεί μία Συνάντηση στο Ημερολόγιο Απαιτείται Πρώτα η Καταχώρηση των "Λόγων" αυτής της συνάντησης.

Ποιοτικός Έλεγχος των Παρεχόμενων Υπηρεσιών

Μετά την λήξη μίας προγραμματισμένης συνάντησης με τον πελάτη, ο εκάστοτε υπάλληλος υποχρεούται να "επικυρώσει" τις υπηρεσίες και / ή τους λόγους της συνάντησης του με τον πελάτη. Ήδη αναφέραμε ότι για την καταχώρηση ενός ραντεβού απαιτείται πρώτα η καταχώρηση των "Λόγων" αυτής της συνάντησης.

Υπό κανονικές συνθήκες λειτουργίας η καταχώρηση των "Λόγων Συνάντησης " πρέπει να συμπίπτει με αυτές κατά την Επικύρωση. Από την στιγμή της επικύρωσης οι μηχανισμοί στο CSM™ δεν επιτρέπουν την διαμόρφωση τους.

Είναι προφανές ότι ένας περιοδικός έλεγχος της Διοίκησης του Προσωπικού σε τέτοιου είδους καταχωρήσεις έχει ως αποτέλεσμα τον αναζητούμενο ποιοτικό έλεγχο.

Διαχείριση Πολλαπλών Προσφορών και Διαδικασία Πληρωμών

Τα διαδικαστικά σενάρια από το αρχικό στάδιο αποδοχής της προσφοράς εκ μέρους του Πελάτη μέχρι το τελικό στάδιο της πραγματοποίησης των υπηρεσιών της προσφοράς, όπως γνωρίζετε και αντιμετωπίζετε καθημερινά είναι πάμπολλα και επιπλέον είναι συνυφασμένα με τους κανονισμούς λειτουργίας της Επιχείρισης σας.

Τα σενάρια αυτά γίνονται πολυπλοκότερα όταν πολλαπλές προσφορές έχουν εκδοθεί για τον ίδιο πελάτη. Εάν και εφόσον δόσεις πληρωμών είναι σε ισχύ το CSM™ είναι το ιδανικό εργαλείο για την διαχείριση τους

Σε αυτό το σημείο δεν χρειάζεται να σας ρωτήσουμε τι θα κάνατε εσείς σε αυτές των περιπτώσεων! Έτσι λοιπόν με την άδεια σας θα σας ενημερώσουμε στις διαδικασίες που ακολουθεί το CSM™ και εσείς θα βγάλετε το συμπέρασμά σας.

 1. Το υποσύστημα SmMaster™ που χρησιμοποιεί το λογιστικό σας τμήμα εκδίδει σε 30 δευτερόλεπτα των διακανονισμό δόσεων για την πρώτη προσφορά.
 2. Ο οποιοσδήποτε συνδυασμός χρονικής διάρκειας των δόσεων με διαφορετικές τιμές για κάθε δόση είναι εφικτός με το πάτημα ενός κουμπιού!
 3. Η οποιαδήποτε πληρωμή δόσεων καταχωρείται εξ΄ ίσου σε σχεδόν μηδενικό χρόνο.
 4. Ο οποιοσδήποτε διακανονισμός πολλαπλών προσφορών και πληρωμών επιτυγχάνεται με το πάτημα ενός κουμπιού. Οι χρεώσεις του πελάτη σας μεταφέρονται αυτόματα σε λογαριασμό Μεταφοράς Υπολοίπων. Τόσο Απλά!

Διαφοροποιημένη Τιμολόγηση με Έναν και Μόνο Τιμοκατάλογο

Πώς κάποιος με ένα και μόνο τιμοκατάλογο μπορεί να τιμολογήσει διαφορετικά μία ή περισσότερες προσφερόμενες υπηρεσίες σε διαφορετικές ομάδες πελατών αυτόματα;

"Απλά κάνει χρήση του CSM™ !"

Μέσω μιας καινοτόμου μαθηματικής συσχέτισης που αναπτύξαμε επιτυγχάνεται η Διαφοροποιημένη Τιμολόγηση με Έναν και Μόνο Τιμοκατάλογο. Καλέστε μας για μία συνάντηση και θα σας το παρουσιάσουμε με μεγάλη ευχαρίστηση!

Έλεγχος Προμηθειών

Το λογισμικό υποσύστημα SmSupplier™ σχεδιάστηκε για τον Έλεγχο Προμηθειών και παραγγελιοληψίας με τέτοιο τρόπο ώστε η οποιαδήποτε καταστρατήγηση της ροής διαδικασιών που θέτει η Επιχείρηση να μην είναι εφικτή. Επιπλέον ο σχεδιασμός της βάσης δεδομένων είναι τέτοιος που ακόμη και ο υπεύθυνος διαχείρισης της βάσης δεν είναι δυνατόν να αλλοιώσει στοιχεία της χωρίς το πρόγραμμα να τερματίσει! Εάν αυτή την στιγμή … χαμογελάτε σας προκαλούμε σε μία συνάντηση για να σας πείσουμε.

Η φιλοσοφία σχεδίασης του SmSupplier™ βασίζεται στα εξής γενικά σημεία:

 1. Πρώτα Αιτούμαι τα Είδη Πώλησης που χρειάζομαι από τα προϋπάρχοντα στην βάση δεδομένων.
 2. Διοικητική Έγκριση απαιτείται για το Αίτημα προτού γίνει Παραγγελία ή Διάθεση Υλικών από την Αποθήκη.
 3. Η παραγγελία σε προμηθευτές συνοδεύεται με την αναμενόμενη τιμολόγηση της.
 4. Παραλαβή υλικών χωρίς συσχέτιση με κάποια καταχωρημένη παραγγελία δεν επιτρέπεται.
 5. Ο Έλεγχος παραλαβής υλικών γίνεται αυτόματα και χωρίς πληκτρολόγηση!
 6. Τέλος … Ότι Παραγγέλνω αυτά Πληρώνω!

Μεταξύ κάποιου αιτήματος και λήψης υλικών έχουμε εμπεδώσει κανόνες και σημεία ελέγχου που δεν επιτρέπουν την καταστρατήγηση του Ελέγχου Προμηθειών. Με λίγα λόγια:

"Είναι Αδύνατη η Καταχώρηση Τιμολογίου Χωρίς Αναφορά σε Καταχωρημένη Παραγγελία με Αναμενόμενη Τιμολόγηση"

Η Συσχέτιση μεταξύ Θέσεων Εργασίας και Κέντρα Κόστους

Οι ενσωματωμένοι κανόνες του C.B.M.™ επιτρέπουν την χρήση εταιρικού οργανογράμματος που διαχωρίζει την εταιρεία σε:

 1. Διευθύνσεις,
 2. Τομείς,
 3. Χώρους Εργασίας και
 4. Θέσεις Εργασίας.

Οιοσδήποτε συνδυασμός των τεσσάρων αυτών χαρακτηριστικών επιτρέπει την τοποθέτηση οιουδήποτε υπαλλήλου της εταιρείας σε αυτόν. Ο υπάλληλος εκτελεί τα καθήκοντα του από την καθορισμένη Θέση Εργασίας.

Η Θέση Εργασίας καλύπτει Έξοδα και θα μπορούσε να έχει και Έσοδα.

"Η καταχώρηση Εσόδων- Εξόδων για κάθε Θέση Εργασίας, μέσω σχεδιασμού της Βάσης Δεδομένων και του πηγαίου κώδικα, αναφέρεται όχι μόνο στο Κέντρο Κόστους αλλά ταυτόχρονα καταχωρεί τον υπεύθυνο υπάλληλο και/ή πελάτη."

Τόσο απλά!