Χρήση και Σύνδεση με Βάσεις Δεδομένων

Δικτυακές Εκδόσεις

Σχεδιάσαμε μια Απλή και Ενοποιημένη Βάση Δεδομένων για όλα τα Λογισμικά της EiS που είναι ο συνδετικός κρίκος μεταξύ των δύο Αξόνων σχεδίασης. Η Βάση Δεδομένων έχει σχεδιαστεί για κάθετη ανάπτυξη ούτως ώστε να συμπεριλάβει τυχόν νέα μελλοντικά υποσυστήματα στις απαιτήσεις των πελατών μας χωρίς να χρειάζεται την ελάχιστη διαμόρφωση της.

"Η Διαξονική Σχεδίαση μας επιτρέπει να Αναπτύσσουμε Λογισμικά Διαφόρων Ειδικοτήτων σε Χρόνο Ρεκόρ!"

Για την Δικτυακή έκδοση των λογισμικών μας τα κριτήρια που προέχουν είναι:

  • Η Διαχείριση μεγάλου όγκου δεδομένων,
  • Η ταχύτητα με την οποία το λογισμικό ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις πολλαπλών χρηστών και
  • Η ασφάλεια των προσωπικών και μη δεδομένων.

Για τον λόγο αυτό επιλέξαμε την βάση δεδομένων Oracle® 10g για τις μεγάλες επιχειρήσεις και την Oracle/XE® για τους μικρομεσαίους πελάτες μας η οποία και διανέμεται Δωρεάν.

"Όταν δε οι απαιτήσεις του μικρομεσαίου πελάτη για την διαχείριση μεγαλύτερου όγκου δεδομένων αυξηθούν δεν απαιτείται καμία απολύτως προσπάθεια και χάσιμο χρόνου για νέα έκδοση λογισμικού και μεταφοράς δεδομένων!"

Απλές Εκδόσεις

Για τις απλές εκδόσεις των λογισμικών μας πήραμε μια μηχανή βάσης δεδομένων, (Borland Database Engine, BDE), η οποία διανέμεται δωρεάν και την μετατρέψαμε σε ένα Τέρας Ποιότητας και Μηδενικής Συντήρησης. Επιπλέον ελαχιστοποιήσαμε τον απαιτούμενο όγκο δεδομένων ούτως ώστε να δύνασθε να χρησιμοποιείτε τα λογισμικά μας με την βάση δεδομένων εγκατεστημένη ακόμη και σε μία εξωτερική μνήμη, (Memory Stick), για χρήση βάθους χρόνου.