Πρόσβαση στίς Δικτυακές Εκδόσεις της EiS

Oi Δικτυακές Εκδόσεις των Ιατρικών Λογισμικών, (ePraxis™) και αυτές της Εμπορικής Διαχείρισης, (CSM™), δεν είναι "Απρόσωπα Προϊόντα" που θα μπορούσαν να πουληθούν μέσω του διαδικτύου!

Τα δικτυακά μας λογισμικά είναι μεν από μόνα τους ένα είδος "προϊόντος" αλλά ο τρόπος διάθεσης και συνεχούς συντήρησης τους γίνεται μέσω Συμβολαίου Συντήρησης και Υπηρεσιών της EiS.

Η τιμολόγηση των Δικτυακών Εκδόσεων είναι συνάρτηση των προσφερομένων Υπηρεσιών και επομένως δεν είναι δυνατόν να αναρτήσουμε κάποιες τιμές σε αυτήν την θέση.

Πιστεύουμε ότι η παρουσίαση των Δικτυακών Εκδόσεων σε αυτές τις ιστοσελίδες προσφέρεται σαν μία εισαγωγή γνωριμίας μας.

Με χαρακτήρα και ποιοτική πιστότητα των υπηρεσιών μας, ήμαστε πάντα στην διάθεσή σας για μία αρχική γνωριμία και εισαγωγή στις υπηρεσίες που προσφέρουμε και τα εργαλεία που χρησιμοποιούμε που ίσως και εσείς θα χρησιμοποιήσετε στο εγγύς μέλλον. Σε μια τέτοια συνάντηση θα σας παρουσιάσουμε και την τιμολόγηση μας.

Για μια πρώτη προσωπική επαφή, σας παρακαλούμε να μας καλέσετε στα τηλέφωνα που απεικονίζονται στη διπλανή στήλη.

Σας ευχαριστούμε και ελπίζουμε σε μια μελλοντική και εποικοδομητική συνάντηση.

 

eis_hellas_coordinates