Χρήσιμα Βοηθητικά Λογισμικά

Κατά καιρούς θα τοποθετούμε εδώ διάφορα χρήσιμα λογισμικά που πιστεύουμε ότι θα είχαν κάποια αξία ως βοηθητικά εργαλεία.