Τα Ποιοτικά Χαρακτηριστικά του ePraxis™

Μερικά από τα Ποιοτικά Χαρακτηριστικά είναι:

Αυτόματη Εύρεση Πρώτου Διαθέσιμου Ραντεβού ενός θεράποντα Ιατρού

Το υποσύστημα Vardion™ που είναι υπεύθυνο για την Οργάνωση και Διαχείριση για τις Βάρδιες Προσωπικού, μέσω των Κανόνων Συμπεριφοράς του C.B.M.™, συνεργάζεται αδιαφανώς με τά υπόλοιπα υποσυστήματα ούτως ώστε με το πάτημα ενός κουμπιού το ή τα πρώτα διαθέσιμα ραντεβού ενός θεράποντος ιατρού να εμφανίζονται αυτόματα. Καί όχι μόνο... Η χρονική διάρκεια μιας συνεδρίας εξαρτάται από τις ιατρικές υπηρεσίες που πρόκειται να παρασχεθούν και το σύστημα το λαμβάνει και αυτό υπ' όψιν για τον αυτόματο υπολογισμό.

Στα διάφορα ημερολόγια των υποσυστημάτων εμφανίζονται οι αργίες, οι οποιεσδήποτε απουσίες και οι εκτός βάρδιας ώρες. Σε αυτές τις χρονικές περιόδους δεν επιτρέπεται η καταχώρηση κάποιου ραντεβού από οιονδήποτε. Μία από τις καινοτομίες του συστήματος είναι ότι δεν θα επιτρέψει οιονδήποτε, εκτός του ιατρού, να καταχωρήσει ένα ραντεβού σε μία χρονική στιγμή εφόσον υπάρχει μία άλλη προηγηθείσα κενή θέση!

Βελτιστοποίηση Εξεταστικών Συνεδριών

Σε γενικές γραμμές ο εκάστοτε ιατρός ορίζει τον χρόνο συνεδρίας ανάλογα με την δική του εμπειρία ανά περιστατικό. Αυτό θα μπορούσε να έχει σαν συνέπεια την …ασυνέπεια!

"Η λύση που εισαγάγαμε στο ePraxis™ για την βελτιστοποίηση των εξεταστικών συνεδριών είναι η εισαγωγή Χρονοπρογραμματισμού των Ιατρικών Πράξεων."

Η εμπειρία που συσσωρεύεται από την διαχείριση ενός ιατρικού κέντρου μπορεί να μεταφραστεί σε ένα μέσο όρο χρονικής διάρκειας έκαστης ιατρικής πράξης και να καταχωρηθεί στον πίνακα των ιατρικών πράξεων. Στο ePraxis™ για να κλείσει κάποιος ένα ραντεβού είναι υποχρεωτικό να καταχωρήσει τις προτεινόμενες ιατρικές πράξης πριν την εξέλιξη της εκάστοτε συνεδρίας.

"Το άθροισμα των ήδη Επιλεγμένων Χρονικών Διαρκειών θα ορίσει την Χρονική Διάρκεια της συνεδρίας. Όχι ο Ιατρός ή ο Βοηθός του αλλά το σύστημα το ίδιο!."

Στην ανεπιθύμητη περίπτωση μη συμφωνίας μεταξύ εργαζόμενων Ιατρών και Ιατρικού Κέντρου, ο υπεύθυνος του προγράμματος έχει την δυνατότητα να θέσει εκτός λειτουργίας αυτόν τον μηχανισμό.

Ποιοτικός Έλεγχος των Παρεχόμενων Ιατρικών Υπηρεσιών

Κατά την έξοδο του ασθενή από το ιατρείο ο εκάστοτε ιατρός πρέπει να "επικυρώσει" τις ιατρικές πράξεις και υπηρεσίες που προσέφερε στον ασθενή του κατά την συνεδρία. Ήδη αναφέραμε ότι:

"Για την Καταχώρηση ενός Ραντεβού Απαιτείται Πρώτα η Καταχώρηση των Προτεινόμενων Ιατρικών Πράξεων."

Υπό κανονικές συνθήκες λειτουργίας η καταχώρηση των προταθέντων ιατρικών πράξεων πρέπει να συμπίπτει με αυτές κατά την επικύρωση. Από την στιγμή της επικύρωσης οι μηχανισμοί στο ePraxis™ δεν επιτρέπουν την διαμόρφωση των προταθέντων ιατρικών πράξεων.

Είναι προφανές ότι ένας περιοδικός έλεγχος της διοίκησης του Ιατρικού Κέντρου σε τέτοιου είδους καταχωρήσεις έχει ως αποτέλεσμα τον αναζητούμενο ποιοτικό έλεγχο.

Το Σχέδιο Θεραπείας και η Σχεδόν Αυτόματη Ανάπτυξη του

Το Σχέδιο Θεραπείας βασίζεται σε ένα πλήθος συνδυασμών ιατρικών πράξεων που ο υπεύθυνος Ιατρός καλείται να επιλέξει. Η κατάρτιση ενός Σχεδίου Θεραπείας είναι αρκετά χρονοβόρα διαδικασία που επίσης εξαρτάται από την Ιατρική Ειδικότητα.

"Για αυτό τον λόγο εισαγάγαμε την συσχέτιση Διάγνωσης με Προτεινόμενες Ιατρικές Πράξεις."

Κατά την διάρκεια εξέτασης του ασθενή, ο Ιατρός μέσω της σχεδιαστικής ικανότητας του ePraxis™ είναι σε θέση να επιλέξει μία Διάγνωση και αυτόματα να εμφανιστεί μία λίστα με Προτεινόμενες Ιατρικές Πράξεις. Η εμπειρία του Ιατρού είναι αρκετή για να επιλέξει μία εξ’ αυτών και με αυτόν τον τρόπο να εξοικονομήσει ωφέλιμο κλινικό χρόνο.

Παρουσία του ασθενή ή όχι και με το πάτημα ενός κουμπιού ο ελεγκτής ιατρός μπορεί να Αναθέσει τις προτεινόμενες ιατρικές πράξεις του Σχεδίου Θεραπείας σε Διάφορους Συναδέλφους του.

Με το πάτημα ενός άλλου κουμπιού αυτόματα μπορεί να βρει το πρώτο διαθέσιμο ραντεβού του κάθε αναθέτοντα ιατρού και να καταχωρήσει την επίσκεψη με μηδενική πληκτρολόγηση. Δεν γίνεται ποιο απλό αγαπητέ αναγνώστη!

Συσχέτιση Σχεδίου Θεραπείας με Προσφορές Ιατρικής Αποκατάστασης και Διαδικασία Πληρωμών

Ο υπεύθυνος Ιατρός έκδωσε ένα Σχέδιο Θεραπείας και στην συνέχεια έκδωσε και την Προσφορά Ιατρικής Αποκατάστασης αυτόματα. Κατά την διάρκεια ανάπτυξης του Σχεδίου θεραπείας ορίσθηκαν, όπως αναφέραμε παραπάνω, τα ραντεβού του ασθενή και οι υπεύθυνοι ιατροί για κάθε προτεινόμενη ιατρική πράξη ή στάδιο θεραπείας.

Τα διαδικαστικά σενάρια από το αρχικό στάδιο αποδοχής της προσφοράς εκ μέρους του ασθενή μέχρι το τελικό στάδιο της ιατρικής αποκατάστασης όπως γνωρίζετε και αντιμετωπίζετε καθημερινά είναι πάμπολλα και επιπλέον είναι συνυφασμένα με τους κανονισμούς λειτουργίας του Ιατρικού σας Κέντρου ή Ασφαλιστικού Οργανισμού.

Ας υποθέσουμε λοιπόν ότι η τιμή της προσφοράς είναι αρκετά υψηλή για τον ασθενή σας και αποφασίζετε από κοινού να πληρωθεί σε δόσεις. Επιπλέον ας υποθέσουμε ότι ο κανονισμός πληρωμών του Κέντρου σας ή Ασφαλιστικού Οργανισμού απαιτεί ότι ο ασθενής για να προχωρήσει στο επόμενο στάδιο θεραπείας του θα πρέπει πρώτα να έχει εκπληρώσει την πληρωμή ορισμένων δόσεων για να του επιτραπεί η συνέχιση της θεραπείας του. Να το κάνουμε λίγο ποιο πολύπλοκο; Ωραία, ο ίδιος ασθενής λαμβάνει μία δεύτερη προσφορά σε κάποια χρονική στιγμή από διαφορετικό Ιατρό για διαφορετικούς λόγους Ιατρικής αποκατάστασης. Η δεύτερη προσφορά απαιτεί και αυτή διακανονισμό δόσεων!

Σε αυτό το σημείο δεν χρειάζεται να σας ρωτήσουμε τι θα κάνατε εσείς σε αυτές των περιπτώσεων! Έτσι λοιπόν με την άδεια σας θα σας ενημερώσουμε στις διαδικασίες που ακολουθεί το ePraxis™ και εσείς θα βγάλετε το συμπέρασμά σας.

 1. Το υποσύστημα PxMaster™ που χρησιμοποιεί το λογιστικό σας τμήμα εκδίδει σε 30 δευτερόλεπτα των διακανονισμό δόσεων για την πρώτη προσφορά. Ο οποιοσδήποτε συνδυασμός χρονικής διάρκειας των δόσεων με διαφορετικές τιμές για κάθε δόση είναι εφικτός με το πάτημα ενός κουμπιού!
 2. Η οποιαδήποτε πληρωμή δόσεων καταχωρείται εξ΄ ίσου σε σχεδόν μηδενικό χρόνο.
 3. Ο ασθενής εμφανίζεται στην γραμματεία υποδοχής του κέντρου για το προγραμματισμένο του ραντεβού. Το υποσύστημα Coordinator™ που χρησιμοποιεί η γραμματεία υποδοχής ενημερώνει τον χρήστη στην γραμματεία υποδοχής ότι ο ασθενής έχει εκπληρώσει τις απαιτούμενες πληρωμές του και του επιτρέπει την είσοδο του. Στην αντίθετη περίπτωση οδηγείται στο Λογιστήριο!
 4. Ο ασθενής επισκέπτεται έναν άλλο ιατρό και λαμβάνει μία δεύτερη προσφορά ιατρικής αποκατάστασης.
 5. Επισκέπτεται το Λογιστικό σας τμήμα για τον κανονισμό της δεύτερης προσφοράς. Απαιτεί δε να γίνει σύντμηση των δύο προσφορών σε μία τελική προσφορά. Κανένα πρόβλημα για το χρήστη του PxMaster™. Οι χρεώσεις του ασθενή μεταφέρονται με το πάτημα ενός κουμπιού σε λογαριασμό Μεταφοράς Υπολοίπων και οι διαδικασίες (1) μέχρι (5) μπορούν να συνεχιστούν έπ’ άπειρον.

Διαφοροποιημένη Τιμολόγηση με Έναν και Μόνο Τιμοκατάλογο

Πώς κάποιος με ένα και μόνο τιμοκατάλογο μπορεί να τιμολογήσει διαφορετικά μία ή περισσότερες προσφερόμενες υπηρεσίες σε διαφορετικές ομάδες ασθενών ή ασφαλισμένων αυτόματα;

"Απλά κάνει χρήση του ePraxis™ !"

Μέσω μιας καινοτόμου μαθηματικής συσχέτισης που αναπτύξαμε επιτυγχάνεται η Διαφοροποιημένη Τιμολόγηση με Έναν και Μόνο Τιμοκατάλογο. Καλέστε μας για μία συνάντηση και θα σας το παρουσιάσουμε με μεγάλη ευχαρίστηση!

Έλεγχος Προμηθειών

Το λογισμικό υποσύστημα PxSupplier™ σχεδιάστηκε για τον Έλεγχο Προμηθειών και παραγγελιοληψίας με τέτοιο τρόπο ώστε η οποιαδήποτε καταστρατήγηση της ροής διαδικασιών που θέτει η Επιχείρηση να μην είναι εφικτή. Επιπλέον ο σχεδιασμός της βάσης δεδομένων είναι τέτοιος που ακόμη και ο υπεύθυνος διαχείρισης της βάσης δεν είναι δυνατόν να αλλοιώσει στοιχεία της χωρίς το πρόγραμμα να τερματίσει! Εάν αυτή την στιγμή … χαμογελάτε σας προκαλούμε σε μία συνάντηση για να σας πείσουμε.

Η φιλοσοφία σχεδίασης του PxSupplier™ βασίζεται στα εξής γενικά σημεία:

 1. Πρώτα Αιτούμαι τα Είδη Πώλησης που χρειάζομαι από τα προϋπάρχοντα στην βάση δεδομένων.
 2. Διοικητική Έγκριση απαιτείται για το Αίτημα προτού γίνει Παραγγελία ή Διάθεση Υλικών από την Αποθήκη.
 3. Η παραγγελία σε προμηθευτές συνοδεύεται με την αναμενόμενη τιμολόγηση της.
 4. Παραλαβή υλικών χωρίς συσχέτιση με κάποια καταχωρημένη παραγγελία δεν επιτρέπεται.
 5. Ο Έλεγχος παραλαβής υλικών γίνεται αυτόματα και χωρίς πληκτρολόγηση!
 6. Τέλος … Ότι Παραγγέλνω αυτά Πληρώνω!

Μεταξύ κάποιου αιτήματος και λήψης υλικών έχουμε εμπεδώσει κανόνες και σημεία ελέγχου που δεν επιτρέπουν την καταστρατήγηση του Ελέγχου Προμηθειών. Με λίγα λόγια:

"Είναι Αδύνατη η Καταχώρηση Τιμολογίου Χωρίς Αναφορά σε Καταχωρημένη Παραγγελία με Αναμενόμενη Τιμολόγηση"

Η Συσχέτιση μεταξύ Θέσεων Εργασίας και Κέντρα Κόστους

Οι ενσωματωμένοι κανόνες του C.B.M.™ επιτρέπουν την χρήση εταιρικού οργανογράμματος που διαχωρίζει την εταιρεία σε:

 1. Διευθύνσεις,
 2. Τομείς,
 3. Χώρους Εργασίας και
 4. Θέσεις Εργασίας.

Οιοσδήποτε συνδυασμός των τεσσάρων αυτών χαρακτηριστικών επιτρέπει την τοποθέτηση οιουδήποτε υπαλλήλου της εταιρείας σε αυτόν. Ο υπάλληλος εκτελεί τα καθήκοντα του από την καθορισμένη Θέση Εργασίας.

Η Θέση Εργασίας καλύπτει Έξοδα και θα μπορούσε να έχει και Έσοδα.

"Η καταχώρηση Εσόδων- Εξόδων για κάθε Θέση Εργασίας, μέσω σχεδιασμού της Βάσης Δεδομένων και του πηγαίου κώδικα, αναφέρεται όχι μόνο στο Κέντρο Κόστους αλλά ταυτόχρονα καταχωρεί τον υπεύθυνο υπάλληλο και/ή πελάτη."

Τόσο απλά!