Τα Τεχνικά Χαρακτηριστικά του CSM™

Η Βάση Δεδομένων

Κατά την διάρκεια επιλογής μιας ποιοτικής βάσης δεδομένων για τα λογισμικά μας, οι υπεύθυνοι της ORACLE® μας είχαν τότε δηλώσει: «Εγκαταστήστε την βάση και μετά … ξεχάστε την!» και εμείς νομίσαμε ότι μας κορόιδευαν! Έ λοιπόν λάθος μας τότε!

Κατά την διάρκεια των 5 τελευταίων ετών λειτουργίας του Ιατρικού μας πακέτου στον Ασφαλιστικό Οργανισμό του Προσωπικού της Εθνικής Τραπέζης , η βάση δεδομένων δεν έπεσε ΟΥΤΕ ΜΙΑ ΦΟΡΑ! Απίστευτο και όμως Αληθινό. Ακόμα και μετά από κάποια διακοπή ρεύματος το πακέτο συνέχισε και συνεχίζει να λειτουργεί κανονικά ΧΩΡΙΣ καμία απώλεια δεδομένων! Η επιλογή μας στην βάση δεδομένων της ORACLE® ήταν και παραμένει μία από τις καλύτερες επιλογές που έχουμε κάνει.

Για να ευλογήσουμε όμως και τα γένια μας, υπεύθυνη, προσεκτική και αυστηρή σχεδίαση χρειάζεται για να επιτευχθεί ένας τέτοιος στόχος όπως και η στρατηγική απόφαση για τον τρόπο καταχώρησης μεγάλου όγκου ψηφιακών δεδομένων όπως αυτού των ακτινογραφιών και πάσης φύσεως γραφικών και φωτογραφικών απεικονίσεων.

Παρά την αντίθετη γνώμη μερικών συναδέλφων, η απόφαση μας να καταχωρούμε στην βάση δεδομένων μόνο την διεύθυνση των αρχείων απεικονίσεων και να κρυπτογραφούμε τις ίδιες τις απεικονίσεις σε αρχεία του λειτουργικού συστήματος έχει αποδειχθεί σωστή και με πλείστα και πλέον πλεονεκτήματα από αυτά του αντίπαλου στρατοπέδου.

Ο Ασφαλιστικός Οργανισμός του Προσωπικού της Εθνικής Τραπέζης έχει 53000 ασφαλισμένα μέλη και κάνει χρήση του λογισμικού μας πακέτου από 40 και πλέον θέσεις εργασίας. Καταλαβαίνετε τον όγκο συσσώρευσης δεδομένων σε μια πενταετία. Σας ενημερώνουμε ότι, μετά από 5 χρόνια λειτουργίας του πακέτου, ο καθαρός όγκος αυτών των δεδομένων είναι μόλις 75 Mb! Δεν νομίζουμε ότι χρειάζονται περαιτέρω σχόλια!

Χρειάζεται ή Όχι Υπεύθυνος της Βάσης Δεδομένων, (DBA);

Για μεγάλες Επιχειρήσεις καταφατικά και ΧΩΡΙΣ καμία αμφιβολία η απάντηση είναι "Ναι". Δεν πρέπει να συγχέετε έναν ΜΗ πιστοποιημένο από την ORACLE® Υπεύθυνο Συστημάτων ως υπευθύνου της βάσης δεδομένων!

Για όσον αφορά τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις η απάντηση στην ερώτηση αυτή έχει δύο σκέλη. Για μέν τις Ατομικές επιχειρήσεις που κάνουν χρήση της ORACLE/XE®, η Τεχνική Υποστήριξη εκ μέρους μας και αυτή των Συνεργατών μας είναι αρκετή και δεν χρειάζεστε κάποιον υπεύθυνο για την διαχείριση της βάσης δεδομένων. Με χρήση των ειδικά αναπτυγμένων λογισμικών μας μπορούμε να εξάγουμε και να εισάγουμε τα δεδομένα της βάσης σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα.

Για τις μεσαίες επιχειρήσεις που κάνουν χρήση της ORACLE/XE®, ισχύει το ίδιο όπως για τις Ατομικές που αναφέραμε παραπάνω με την λογική υπόθεση ότι ο βαθμός συσώρευσης δεδομένων είναι τέτοιος ώστε να μην απαιτείται η χρήση της ORACLE® 10g. Βασικά η μόνη εύλογη απάντηση που θα μπορούσαμε να σας δώσουμε εξαρτάται από τις θέσεις εργασίας και τον βαθμό συσώρευσης των δεδομένων σας.

Σε τελική ανάλυση η θέση μας είναι ότι η οποιαδήποτε επιχείρηση ή Ιατρικό Κέντρο με εγκατάσταση δικτύου χρειάζεται κατηγορηματικά κάποιον υπεύθυνο του δικτύου και μόνο. Ακόμη και μια Ατομική επιχείριση με τερματικά στο γραφείο και την αποθήκη χρειάζεται κάποιον υπεύθυνο για την ομαλή λειτουργία του δικτύου. Ίσως όμως όχι επί 24ου βάσεως.

Στην επόμενη ενότητα θα σας παρουσιάσουμε μερικά από τα Ποιοτικά Χαρακτηριστικά του CSM™.