Η Τιμολογιακή μας Πολιτική

Το Τέλος μιας Εποχής …

Η ανάπτυξη και υποστήριξη των Απλών Εκδόσεων των Ιατρικών λογισμικών μας έφθασε στο τέλος της μετά από μία μακροχρόνια παρέλευση 15 ετών. Τον Οκτώβριο του 2009 αποφασίσαμε να επενδύσουμε 3 μήνες σε μία Τελική Αναβάθμιση των Απλών Ιατρικών Εκδόσεων και να τα διαθέσουμε ΔΩΡΕΑΝ και Ανώνυμα.

… και η Αρχή μιας Νέας

Κατά την διάρκεια των τελευταίων 5 ετών επενδύσαμε στην αναβάθμιση των προϊόντων μας τόσο σε τεχνικά όσο και ποιοτικά χαρακτηριστικά μέσω του συνεχώς αναπτυσσόμενου επιχειρησιακού μας μοντέλου, (C.B.M.™) και της εισαγωγής νέων και πρωτοπόρων τεχνολογιών. Το αποτέλεσμα όλης αυτής της προσπάθειας ήταν η Σύγκληση και Ενοποίηση τους σε Δικτυακά πακέτα που ανταγωνίζονται πλήρως με αυτά μεγάλων οίκων πληροφορικής στην Ελλάδα και γενικότερα του Ευρωπαϊκού χώρου.

Προαιρετική Τιμολόγηση για την Προσωποποίηση των Δωρεάν Εκδόσεων

Η αξιοπιστία των Απλών Εκδόσεων παραμένει σε υψηλά επίπεδα και για αυτόν τον λόγο οι Δωρεάν διαθέσιμες εκδόσεις παραμένουν “Προστατευόμενες”. Η Ανώνυμη χρήση τους σημαίνει ότι η λειτουργία του λογισμικού είναι μεν Ελεύθερη για όλους, το λογότυπο στις εκτυπώσεις όμως εμφανίζει μια σειρά ερωτηματικών και ένα τυχαίο έμβλημα.

Η προσωποποίηση των Δωρεάν εκδόσεων - ούτως ώστε το λογότυπο στις εκτυπώσεις να εμφανίζει τα επαγγελματικά στοιχεία του εκάστοτε ιατρού ή φυσικοθεραπευτή - επιτυγχάνεται μέσω μίας προσφερόμενης υπηρεσίας εκ μέρους μας έναντι €50 χρηματικής αμοιβής.

"Το τίμημα των €50 είναι Προαιρετικό και αντικατοπτρίζει τον χρόνο που απαιτείται εκ μέρους μας για την καταχώρηση και έκδοση μίας τέτοιας διαδικασίας καθώς επίσης και ένα μέρος απόσβεσης των €2.000.000 που επενδύθηκαν τα τελευταία 15 χρόνια για την ανάπτυξη τους."

Τιμολογιακή Πολιτική για τις Δικτυακές Εκδόσεις

Οι περισσότεροι από εσάς χρειάζεστε την βοήθεια μας σε υποστηρικτικό επίπεδο ανεξαρτήτως βαθμού συντήρησης των λογισμικών που χρησιμοποιείτε. Έτσι οι προσπάθειες μας εστιάζουν στον τρόπο υποστήριξης με στόχο να χρησιμοποιηθούν από εσάς σαν ένα αναγκαίο και ευκολόχρηστο εργαλείο για τις καθημερινές διαχειριστικές και επιχειρησιακές σας ανάγκες. Τα λογισμικά πακέτα μαζί με τις υπηρεσίες μας στόχο έχουν μια καλύτερη ποιοτική υπηρεσία εκ μέρους σας προς τους πελάτες ή ασθενείς σας.

“Οι Δικτυακές Εκδόσεις των Λογισμικών μας έχουν Αναπτυχθεί σε τέτοιο Βαθμό ώστε να μην τα θεωρούμε πια Προϊόντα αλλά Υπηρεσίες.”

Με χαρακτήρα και ποιοτική πιστότητα των υπηρεσιών μας, ήμαστε πάντα στην διάθεσή σας για μία αρχική γνωριμία και εισαγωγή στις υπηρεσίες που προσφέρουμε και τα εργαλεία που χρησιμοποιούμε που ίσως και εσείς θα χρησιμοποιήσετε στο εγγύς μέλλον.

"Η Αμοιβή των Υπηρεσιών μας βασίζεται στην μοντέλο της Ενοικίασης με την διαφορά ότι είναι Χρονικά Μεταβαλλόμενη και έχει Μειωτικό Χαρακτήρα."

Τιμολογιακή Πολιτική για την Ανάπτυξη Συστημάτων

Έχουμε στο ενεργητικό μας 18 Χρόνια Πείρας σε Ανάπτυξη Ολοκληρωμένων Συστημάτων και αυτό μας επιτρέπει να αναλάβουμε και να φέρουμε σε πέρας τις περισσότερες των απαιτήσεων του εκάστοτε πελάτη μας που δεν ικανοποιούνται από τα ήδη έτοιμα προσφερόμενα πακέτα. Η Τιμολόγηση μας εξαρτάται από την Χρονική Διάρκεια του έργου και δεν υπερβαίνει τα €400 ημερησίως. Και όλα αυτά πάντα με την υπογραφή:

Δέσμευση στην Απλότητα!

 

Επεξηγηματικοί Όροι

“Απλές Εκδόσεις”

Αναφορά σε λογισμικά πακέτα που σχεδιάστηκαν για Προσωπικούς Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές και κάνουν χρήση πεπερασμένης τεχνολογίας βάσεων δεδομένων. Η αξιοπιστία τους όμως παραμένει αμετάβλητη μέχρι σήμερα και αναφέρεται σε μεμονωμένους επαγγελματίες που τα χρησιμοποιούν σαν ένα επιπλέον οργανωτικό εργαλείο.

“Δικτυακές Εκδόσεις”

Αναφορά σε λογισμικά πακέτα που λειτουργούν σε ένα Δίκτυο Ηλεκτρονικών Υπολογιστών κατά το μοντέλο «Πελάτη – Διακομιστή» και κάνουν χρήση βάσεων δεδομένων τελευταίας γενιάς και πρωτοπόρου τεχνολογίας. Επιτρέπουν τον πλήρη έλεγχο και παρέχουν την μέγιστη δυνατή αξιοπιστία για απλές ατομικές επιχειρήσεις έως και μεγάλα δίκτυα ή όμιλοι εταιρειών.

“Ανώνυμη Χρήση”

Οποιοσδήποτε μπορεί να κατεβάσει και να κάνει χρήση των Δωρεάν διατιθέμενων εκδόσεων Χωρίς να παρέχει στην EiS τα προσωπικά του στοιχεία.

Θα πρέπει να Γνωρίζετε

Οι Δωρεάν εκδόσεις δεν υποστηρίζονται πλέον από την EiS έστω και αν έχουν πληρωθεί τα €50 για ενεργοποίηση της προσωποποίησης του πακέτου.

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ και φυσικά άν εσείς το επιθυμείτε θα ήταν Ευχαρίστησή μας και θα ΠΡΟΣΠΑΘΗΣΟΥΜΕ να σας απαντήσουμε προσωπικά. Καλέστε τον Λευτέρη Γεωργίου στο

(+30) 6938 11 33 46

για τυχόν απορίες σας και για μια Πρώτη Γνωριμία.