Οι Δυνατότητες του Praxis™ 9i

Οργάνωση Ασθενών

 • Κάρτα Ασθενούς
 • Ιατρικό Ιστορικό Ασθενούς
 • Κλινικές Διαγνώσεις
 • Σχέδιο Θεραπείας
 • Συνταγολόγιο
 • Επικοινωνίες Ασθενών
 • Ιστορικό Επισκέψεων
 • Διαχείριση Ακτινογραφιών, Εικόνων και Γραφημάτων
 • Διαχείριση Ιατρικών Πράξεων
 • Διαχείριση Διαγνώσεων (Προσαρμοσμένο για κάθε Ειδικότητα)

Οργάνωση Συνεδριών

 • Διαχείριση των Ραντεβού
 • Εβδομαδιαίο Ημερολόγιο
 • Ημερήσιο Ημερολόγιο
 • Απεικόνιση Ραντεβού για κάθε Ιατρό

Χρηματοοικονομικά Ιατρείου

 • Αποδείξεις Ασθενών
 • Προπληρωμές Ασθενών
 • Προσφορές Ιατρικής Αποκατάστασης

Διαχείριση Προμηθευτών

 • Μηδενική Πληκτρολόγηση για Παραγγελίες προς τους Προμηθευτές
 • Διαχείριση Παραγγελιών από Προμηθευτές
 • Διαχείριση Τιμολογίων από Προμηθευτές και Οδοντοτεχνίτες

Διαχείριση Δεδομένων

 • Συγκεκριμένα Δεδομένα Περιοχής
  • Τα κυρίως Δεδομένα, (Τίτλοι, Χώρες, Εθνικότητες, Επαγγέλματα, κ.λ.π.)
  • Ταχυδρομικοί Κώδικες και Πόλεις
  • Πρότυπα Επικοινωνιών
  • Λογιστικά Πρότυπα Επικοινωνίας
  • Πρότυπα Επικοινωνίας για Προμηθευτές και Παραγγελίες
  • Κατηγορίες Ιατρικών Πράξεων και ο Τιμοκατάλογος του Ιατρείου
  • Βάση Δεδομένων για τα Φάρμακα προς Συνταγολόγηση

Στατιστικά και Αναφορές

 • Στατιστικά και Εκθέσεις με λεπτομερή γραφήματα για την καλύτερη Διαχείριση του Ιατρείου.

Διαχείριση Αρχείων Ασφαλείας

 • Εξελιγμένος και Απλός Οδηγός Αρχείων για Γρήγορη και Σίγουρη Αποθήκευση
 • Εκτέλεση του λογισμικού με Ανάρτηση της Βάσης Δεδομένων σε οποιοδήποτε Αποθηκευτικό μέσον ακόμη και σε φορητή μνήμη, (Memory Stick), για πολυετή χρήση!