Σχεδίαση, Σύνθεση και Ανάπτυξη Πληροφορικών Συστημάτων

Έχουμε στο ενεργητικό μας 18 χρόνια πείρας σε Ανάπτυξη Ολοκληρωμένων Συστημάτων και αυτό μας επιτρέπει να αναλάβουμε και να φέρουμε σε πέρας τις περισσότερες των απαιτήσεων του εκάστοτε πελάτη μας που δεν ικανοποιείται από τα ήδη έτοιμα προσφερόμενα πακέτα.

Ο Σχεδιασμός Πληροφορικών Συστημάτων βασίζεται στο Επιχειρησιακό μας Μοντέλο, (C.B.M.™), το οποίο έχει αναπτυχθεί με ένα πολύ απλό τρόπο και δύναται να συμπεριλάβει τις οποιεσδήποτε απαιτήσεις του πελάτη.

Η Σύνθεση και Ανάπτυξη των Πληροφορικών Συστημάτων βασίζεται σε μια Καινοτομική Διαδικασία πού Αναπτύξαμε και μας επιτρέπει τέτοιου είδους Συνθέσεις σε Χρόνο Ρεκόρ!

Ο σχεδιασμός της βάσης δεδομένων είναι ένα άλλο πολυ δυνατό σημείο στο οποίο δεν κρύβουμε την περηφάνεια μας ούτε στο ελάχιστο!

Και όλα αυτά πάντα με την υπογραφή:

“Δέσμευση στην Απλότητα!”