Η Διαξονική Σχεδίαση των Λογισμικών μας

Αυτό πού κάνει τα λογισμικά μας να ξεχωρίζουν έγκειται στο γεγονός της Διαξονικής Σχεδίασης και της Συσχέτισής τους μέσω καθορισμένων κανόνων του Επιχειρησιακού μας Μοντέλου του επονομαζόμενου Controller Business Model, (C.B.M).

our_way_to_design

Το Επιχειρησιακό αυτό Μοντέλο ορίζει τους Θεμελιώδεις Λίθους, (Building Blocks), και θέτει Κανόνες Συμπεριφοράς τους σε διαδικασίες που αναφέρονται για κάθε είδους και τύπου επιχείρησης καθώς επίσης και των υπηρεσιών και προϊόντων τους, όπως όλοι εμείς αντιλαμβανόμαστε σήμερα.

1ος Άξονας - Οργάνωση και Διαχείριση της Επιχείρησης

Η διαχείριση του επιχείρησης εστιάζει την προσοχή της σε διαδικασίες που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν από οποιονδήποτε τύπο εταιρειών - μικρές ή μεγάλες - ανεξαρτήτως των προϊόντων και/ή υπηρεσιών που προσφέρουν. Έτσι λοιπόν διαδικασίες όπως:

Είναι υπευθυνότητες της σχεδίασης του πρώτου άξονα. Οι διαδικασίες αυτές είναι ακριβώς οι ίδιες για όλα τα λογισμικά της EiS.

2ος Άξονας - Διαχείριση Προϊόντων και Υπηρεσιών της Επιχείρησης

Ο δεύτερος άξονας σχεδίασης εστιάζεται στην κάθε επί μέρους Ειδικότητα ή Πεδίο Δράσης της επιχείρησης και συνεπώς διαφέρει για κάθε υποσύστημα των λογισμικών μας. Ο τρόπος διαχείρισης και συμπεριφοράς των προσφερόμενων προϊόντων και υπηρεσιών είναι το αντικείμενο του δεύτερου άξονα σχεδίασης.