Οι Πελάτες μας στον Ελλαδικό Χώρο

Ταμείο Υγείας Προσωπικού Εθνικής Τραπέζης, (Τ.Υ.Π.Ε.Τ.)

Ο Οδοντιατρικός Τομέας του Τ.Υ.Π.Ε.Τ. χρησιμοποιεί μία εξειδικευμένη μορφή της Δικτυακής Έκδοσης του ePraxis™. Το πακέτο χρησιμοποιείται Πανελλαδικά με 28 Ιατρικές θέσεις εργασίας και πλείστων άλλων Διοικητικών Θέσεων.

Ιστοχώρος του Τ.Υ.Π.Ε.Τ.:www.typet.gr