epraxis_icon

ePraxis™

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

praxis_icon

Praxis™

 

Κλάδος Υγείας

Η Δικτυακή Έκδοση

Η δικτυακή έκδοση με την ονομασία ePraxis™ σχεδιάστηκε ειδικά για Ιατρικά Κέντρα Υγείας, Διαγνωστικά Κέντρα και Ασφαλιστικούς Οργανισμούς. Πολύ σύντομα δε θα διατίθεται και σε Νοσηλευτικά Ιδρύματα για την Διαχείριση κλινών και χειρουργείων.

Το ePraxis™ κάνει χρήση της Βάσης Δεδομένων της ORACLE® 10g σε δύο μορφές διάθεσης:

  • Η ORACLE® 10g διατίθεται επί πληρωμής και αναφέρεται σε ανάγκες διαχείρισης τεραστίου όγκου δεδομένων.
  • Η ORACLE/ΧΕ® είναι βασικά η ίδια με την ORACLE® 10g, διατίθεται όμως Δωρεάν και φυσικά έχει ορισμένους περιορισμούς. Ο σημαντικότερος εξ’ αυτών είναι το μέγιστο μέγεθος δεδομένων που μπορεί να διαχειριστεί και ανέρχεται στα 4Gb.

Η αρχιτεκτονική της Βάσης Δεδομένων και για τις δύο εκδόσεις των Ιατρικών πακέτων μας βασίζεται στους ίδιους κανόνες σχεδίασης. Απλά, η βάση για τις απλές εκδόσεις είναι ένα υποσύνολο αυτής της δικτυακής.

Τα Υποσυστήματα του ePraxis™ για Ιατρικά Κέντρα και Ασφαλιστικούς Οργανισμούς

PxSetup™
Γενική Οργάνωση και Παραμετροποίηση
Vardion™
Οργάνωση και Διαχείριση για τις Βάρδιες Προσωπικού
VSC™
Διοικητικός Έλεγχος Χρήσης του Ημερολογίου
PxLic™
Βοήθημα Υπεύθυνου Προγράμματος για τα Αρχεία Ασφαλείας και ομαλή χρήση των Υποσυστημάτων.
Genitor™
Μία Σειρά Βοηθημάτων Καθημερινής Χρήσης και Παρουσίαση της Δομής της Βάσης Δεδομένων.
s2s™
Βοήθημα για την μεταφορά των πινάκων ενός προμηθευτού σε άλλον.
Oracle2Text™
Εξαγωγή Στοιχείων από την Βάση Δεδομένων
Text2Oracle™
Εισαγωγή Στοιχείων στην Βάση Δεδομένων
Coordinator™
Υποσύστημα για την Διαχείριση Γραμματείας Υποδοχής
Checker™
Υποσύστημα για τους Ελεγκτές Ασφαλιστικών Οργανισμών
Odon™
Υποσύστημα για Οδοντίατρους
Orthon™
Υποσύστημα για Ορθοδοντικούς
Physion™
Υποσύστημα για Φυσικοθεραπευτές
Therapon™
Υποσύστημα για Γενικούς Ιατρούς
PxSupplier™
Έλεγχος Αποθηκών και Προμηθειών
PxMaster™
Διαχείριση Εσόδων και Εξόδων του Κέντρου και Παρουσίαση Στατιστικών Μελετών και Εκθέσεων

 

Η Απλή Έκδοση

Η απλή έκδοση του Ιατρικού μας πακέτου με την ονομασία Praxis™, σχεδιάστηκε αρχικά για την διαχείριση Μονοεδρικών Ιατρείων. Κατά την διάρκεια της ανάπτυξης του εκδόθηκε σε δύο Σειρές απευθυνόμενο σε λειτουργικά συστήματα των Windows® με διαφορετικές Κωδικοσελίδες, (Character Encoding).

Η τελευταία Σειρά για την Ελλάδα και Κύπρο φέρει τον κωδικό “9i” και χρησιμοποιεί ως Βάση Δεδομένων την Borland Database Engine, (BDE) και διατείθεται ΔΩΡΕΑΝ!

Τα Υποσυστήματα του Praxis™ της σειράς 9i που Διατίθεται ΔΩΡΕΑΝ!

Odon™ 9i
Οδοντίατροι
Orthon™ 9i
Ορθοδοντικοί
Physion™ 9i
Φυσικοθεραπευτές
Therapon™ 9i
Γενικοί Ιατροί και όλες οι παρεμφερείς ιατρικές ειδικότητες που δεν χρειάζονται «ταυτοποιήσεις» μεταξύ ιατρικών πράξεων και «μελών ή οργάνων του σώματος»

Και οι δύο Ελληνικές εκδόσεις του Praxis™ υποστηρίζουν Ελληνικά και Αγγλικά και ο χρήστης μέσω των λογισμικών λεξικών μπορεί άνετα να αλλάξει τις λέξεις και την οποιαδήποτε φρασεολογία που του ταιριάζει.