Παρουσίαση του ePraxis™

Ιστορική Αναδρομή

Ο δρόμος της μεταμόρφωσης της Απλής Έκδοσης του Praxis™ στην σημερινή μορφή του δικτυακού και τελείως παραμετροποιημένου και 100% συσχετικού πακέτου ePraxis™ ήταν σκληρός, μακρύς αλλά και εποικοδομητικός. Αν δε λάβουμε υπ’ όψιν ότι αναπτύχθηκε εντός ενός Ελληνικού μη Κερδοσκοπικού Ασφαλιστικού Οργανισμού, (ΤΥΠΕΤ), με τις μύριες προκλήσεις και αντιδράσεις από κάθε γωνιά, κρύπτη και ατομικών οικονομικών συμφερόντων, ένα έχουμε να πούμε. Με την αφιλοκερδή και χρονοβόρα βοήθεια ατόμων όπως αυτή του Δρ. Κώστα Τσόκα, Διευθυντή ενός από τα καλύτερα Οδοντιατρικά κέντρα στην Ευρώπη, δικής του σύλληψης και υλοποίησης, καταφέραμε να αναπτύξουμε ένα πακέτο διαχείρισης μικρομεσαίων και μεγάλων Ιατρικών Κέντρων που ένα και μόνο στόχο έχει.

"Την Απλή και Ελεγχόμενη Διαχείριση ενός Ιατρικού Κέντρου με Στόχο την Απόδοση Κλινικού Ωφέλιμου Χρόνου στους Ασθενείς και Ασφαλισμένους του"

Οι Επιχειρησιακές Προκλήσεις σε Συνδυασμό με τους Δικούς σας

Οι επιχειρησιακές προκλήσεις στα 5 χρόνια ανάπτυξης του πακέτου ήσαν και είναι πολλές και αξίζει να αναφέρουμε μερικές από αυτές για να μπορέσετε να τις συνδυάσετε με τις δικές σας προκλήσεις και προβληματισμούς. Ομαδοποιήσαμε και σας παρουσιάζουμε δύο ενότητες προκλήσεων και προβληματισμών.