Οι Στόχοι μας

Βασικά ένα λογισμικό θα πρέπει να είναι ένα Διαφανές Δυναμικό Εργαλείο το οποίο βοηθά τον χρήστη και τον οργανισμό για τον οποίο δουλεύει να αυξήσει την παραγωγικότητα και να ελέγχει τις όποιες αναγκαίες διαδικασίες με στόχο την καλυτέρευση των προϊόντων και υπηρεσιών προς όφελος των πελατών τους.

Ο Στόχος μας είναι ένας και μόνο ένας:

“Απλότητα σε όλες τις Βαθμίδες Σχεδιασμού και Ανάπτυξης”.

Το δε επιθυμητό αποτέλεσμα είναι:

"Η απλότητα της σχεδίασης να καθιστά τα λογισμικά μας το αναγκαίο εργαλείο τόσο για Ικανούς όσο και για μη Έμπειρους Χρήστες με στόχο να αποφέρει Ωφέλιμο Χρόνο για τον Πελάτη και να Επιταχύνει την Παραγωγικότητά του"

Την Εμπιστοσύνη των Πελατών στις υπηρεσίες μας την μετράμε με τον Παράγοντα Αξιοπιστίας. Ο Παράγοντας Αξιοπιστίας είναι ένα δυναμικό φαινόμενο και κατ’ επέκταση συνάρτηση του χρόνου που ορίζεται από τον Χρόνο Αντίδρασης μας σε ένα παρουσιαζόμενο πρόβλημα ή και λειτουργικό αίτημα.

Μετά από 16 χρόνια συνεχούς ανάπτυξης Λογισμικών Πληροφορικών Συστημάτων και υπηρεσιών προς τους πελάτες μας ο Παράγοντας Αξιοπιστίας μας είναι αρκετά υψηλός. Απλά αυτό σημαίνει ότι:

"Ο Χρόνος Αντίδρασης μας είναι σχεδόν Ακαριαίος !"